Poradnik do przeprowadzenia sprawności Stulecia Harcerstwa

 

 

Jako pomoc dla instruktorek i drużynowych chcących przeprowadzić w jednostkach Sprawności Stulecia, Główna Kwatera Harcerek przygotowała następujące uwagi i propozycje.

 

1. Charakterystyka i poziom

Wprowadzamy trzy okolicznościowe sprawności na trzech poziomach. Harcerka może zdobywać wszystkie trzy sprawności po kolei lub zacząć od sprawności, która najlepiej odpowiada jej dojrzałości i doświadczeniu harcerskiemu.

Baśniarka Stulecia Harcerstwa to sprawność dla dziewcząt najmłodszych wiekiem lub doświadczeniem harcerskim. Chodzi o to, aby harcerka poznała najważniejsze momenty w dziejach ruchu harcerskiego i opowiedziała o nich własnymi słowami, piosenką i inscenizacją. Będzie to najprawdopodobniej sprawność dla ochotniczki lub świeżej tropicielki.

Kronikarka Stulecia Harcerstwa to sprawność wymagająca nieco większego zaangażowania ze strony harcerki, która musi wyszukać informację –  przeprowadzając rozmowę z uczęstnikiem wydarzeń – a następnie spisać relację a także zrobić album. Przewidujemy, że sprawność ta będzie odpowiadała starszej tropicielce lub młodej pionierce.

Animatorka Stulecia Harcerstwa to sprawność najbardziej ambitna ponieważ wymaga bardziej dojrzałego zainteresowania i wnikliwego zbadania historii harcerstwa przez lekturę, jak również przekazania wiedzy i zorganizowania kominka lub innej imprezy. Jest to sprawność dla członkiń komendy drużyny: starszej pionierki, samarytanki lub wędrowniczki.

 

2. Rola instruktorki

Zaleca się, aby sprawności były przeprowadzane w jednostkach pod opieką i przy pomocy instruktorki, która będzie służyła radą, kontaktami i materiałami; czuwała nad realizacją wymagań, oraz pełniła rolę świadka historii.

Między innymi, instruktorki uprasza się o:

·        zachęcenie drużynowych do włączenia sprawności do programów pracy rocznej;

·        omówienie i wspólne zaplanowanie zbiórek, spotkań ze świadkami; kominka lub imprezy;

·        wystąpienie w roli „świadka” i pomoc w znalezieniu lub dotarciu do innych świadków historii harcerstwa;

·        informowanie drużynowych o gazetce internetowej (patrz niżej) i o innych dostępnych materiałach;

·        ewentualne udostępnienie wglądu do własnej biblioteczki, zdjęć lub pamiątek.

Instruktorki, które potrzebują dodatkowych informacji proszone są o zwrócenie się do Komisji przygotowującej obchody Stulecia Harcerstwa przy GK Harcerek.

 

3. Sposób przeprowadzenia sprawności

W tych sprawnościach chodzi o to, aby każda harcerka zdobyła podstawowe wiadomości z historii harcerstwa. Jednakże, wymagania stwarzają znakomitą okazję do poszerzenia wiedzy o harcerstwie i zachęcamy wszystkie jednostki i grono instruktorskie do skorzystania z tej okazji!

Na przykład, Baśniarki mogą powiedzieć, że „Orlęta Lwowskie” to byli młodzi harcerze, którzy zginęli w obronie Lwowa w roku 1918/19; ale mogą i nauczyć się pieśni o Jurku Bitschana.  Kronikarki mogą w albumie pod hasłem „W latach Solidarności” narysować logo NSZZ Solidarność, wkleić zdjęcie Papieżą i napisać, że harcerki i harcerze pełnili „białą służbę” podczas pielgrzymek do Polski Jana Pawła II; ale mogą również napisać, że odnowę ruchu harcerskiego w Kraju rozpoczęły kręgi Małkowskiego, głoszące powrót do źródeł ideowych ruchu harcerskiego.

W zależności od warunków i możliwości lokalnych:

 

Sprawności są tak pomyślane, aby wymagania na różnych poziomach się uzupełniały. Na przykład, jednostka zaprosi gości na wieczorek poświęcony setnej rocznicy ruchu harcerskiego. Animatorki przygotują program i zorganizują imprezę. Kronikarki zrobią wystawę swoich albumów. Honorowego gościa poprosi się o wręczenie nagrody za najciekawszy album. W programie kominka będzie śpiew starych piosenek harcerskich; Baśniarki  przedstawią pokaz o tym,  co się nauczyły; zaproszony świadek wygłosi gawędę.

 

4. Gazetka internetowa

Chcemy, aby wszystkie harcerki uległy zafascynowaniu naszą historią. Dzięki współczesnym możliwościom technologicznym, osoby z dostępem do internetu już mogą czerpać informacje z najróżniejszych źródeł. Aby uprzyjemnić i ułatwić zdobywanie Sprawności Stulecia, umieścimy na stronach Organizacji Harcerek gazetkę elektroniczną, ktora będzie zawierała informacje historyczne, pomysły, ciekawostki i zagadki oraz linki do dłuższych opracowań i materiałow źródłowych z myślą o tym, aby zaintersować wszystkie druhny – młodsze i starsze. Gazetka będzie się ukazywać trzy razy do roku i będzie można ją wydrukować.

 

Wrócić na główną stronę gazetki "Sto Lat"