Referat Wędrowniczek

Automobilistka


Betlejemskiego Światła Pokoju

Dietetyka

Dziennikarka


Milosniczka Kultury Ojczystej

Mistrzyni Pionierki Obozowej

Mój Hufiec

Muzyk Liturgiczny

MZO IV

Moda

Niebieska Planeta

Poliglotka

Ratowniczka

Ratowniczka Przyrody

Specjalność Kuchmistrzyni

Specjalność Robot Ręcznych

Specjalność Wielkiej Przyjaciółki Dzieci

Sportowa

Sprawność 1050-lecia chrztu Polski

Sprawność “Miłosierdzia”


Sprawność Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski

Sprawność Światowych Dni Młodzieży II

Strażniczka Kwarantanny

Tancerka Ludowa

Uroda

Wskazidroga Po Polsce

Znawczwi Dwóch Języków

Znawczyni Kultury Świata

Znawczyni Literatury Polskiej

Znawczyni Muzyki

Znawczyni Polonii w Świecie


Znawczyni Kultury Rdzennych Ludów Północnej Ameryki

Znawczyni Astronomii
 

Znawczyni Skautingu Światowego

Znawczyni Sztuk DramatycznychZnawczyni Sztuk Plastycznych

 

Jest wiele sprawności harcerek na poziomie III lub trudnejsze do wykonania które są również odpowiednie dla wędrowniczek. Wędrowniczka mająca już pełny naramiennik lub inne zdobyte Etapy może po zdobyciu sprawności wyszyć je w formie kwadratowej. Poniżej jest lista niektórych tych sprawności które się nadają ale drużynowe i referentki mogą wybrać sobie inne sprawności wśrod wymagań na wyższym poziomie dla harcerek.
 

Kucharka Polowa

Mistrzyni Informacji Komputerowe III

Organizatorka Przedstawień

Podróżniczka

Przewodniczka po Mieście

Przewodniczka po Okolicy

Przewodniczka po Paśmie Gór

Przewodniczka po Wybrzeżu

Przewodniczka Turystyczna

Reżyserka

Rowerzystka

Webszefowa

Znawczyni Książki

         

 

 

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek