Referat Harcerek

Sprawności dla harcerek

Link do obrazków sprawności 

Spis Sprawności

100 lecia Skautingu
Akolitka I
Akolitka II
Aktorka  
Astronomka

Automobilistka
Bądz Gotów i Szare Szeregi
Baśniarka
Biuralistka
Cukierniczka
Czerwonego Maku
Dekoratorka

Dekoratorka Wnętrz
Dramaturg
Dziennikarka
Ekolog
Emigranta
Fotodziennikarka

Fotografka I
Fotografka II
Gimnastyczka
Goniec

Gościnność
Gospodyni
Gosposia Wielkanocna

Gosposia Wigilijna
Grajek
Grzybiarka
Hafciarka I
Hafciarka II

Higienistka Obozowa
Jazda Konna I
Jazda Konna II
Jem Świadomie
Kajakarka
Kartografka
Klucze Piotrowe

Kolekcjonarka
Konstruktorka Budowlana
Koronkarka
Krawcowa
Kronikarka I
Kronikarka II
Kucharka I
Kucharka II
Kucharka Biwaku
Kucharka Domowa
Kucharka Polowa
Kwiaciarka
Lalkarka
Lekka Stopa
Lektorka  

Liturgistka
Łyżwiarka
Magazynierka
Majster Biwakowy
Malarka i Rysowniczka Przyrody
Maszynistka
Matematyczka
Mierniczka

Miłośniczka Architektury I
Miłośniczka Architektury II
Miłośniczka Architektury III

Miłośniczka Australii
Miłośniczka Ceramiki
Miłośniczka Filmów
Miłośniczka Gier Sportowych
Miłośniczka Koszykówki
Miłośniczka Książki
Miłośniczka Kultury Aborygeńskiej

Miłośniczka Kultury Ojczystej
Miłośniczka Kultury Starozytnego Egiptu
Miłośniczka Kwiatów
Miłośniczka Owadów
Miłośniczka Polskiej Wycinanki I
Miłośniczka Polskiej Wycinanki II
Miłośniczka Przeszłości
Miłośniczka Ptaków
Miłośniczka Roślin
Miłośniczka Roślin w Mieszkaniu
Miłośniczka Sztuki Regionalnej I
Miłośniczka Sztuki Regionalnej II
Miłośniczka Zdrowia
Miłośniczka Ziemi Ojczystej (MZO I)

Miłośniczka Ziemi Ojczystej (MZO II)
Miłośniczka Ziemi Ojczystej (MZO III)
Miłośniczka Ziemi Ojczystej (MZO IV)
Miłośniczka Zwierząt
Mistrzyni Informacji Komputerowe I
Mistrzyni Informacji Komputerowe II
Mistrzyni Informacji Komputerowe III
Mistrzyni Kuchni Polskiej
Mistrzyni Obozowa
Mistrzyni Ognia
Mistrzyni Szachów 
Mistrzyni do Wszystkiego
Moja Drużyna 
Muzyk
Narciarka
Niebieska Planeta
Obozowniczka

Obozowniczka II
Obywatelka Kanady
Olympijka I
Olympijka II
Opiekunka Dzieci
Opiekunka Niemowlęcia
Opiekunka Zwierząt
Oratorka
Organizatorka Przedstawień
Patron Harcerstwa Polskiego
Piechur

Piekarka I
Piekarka II
Pieśniarka
Pierwsza Pomoc

Pionierka
Pisarka – Poetka
Pływaczka
Pływaczka II
Podróżniczka
Poetka
Pokojówka
Poszukiwaczka Korzeni Rodzinnych
Praczka I
Praczka II
Prowadząca Ogniska
Prozaiczka
Przetwórczyni 

Przewodniczka po Księżycu
Przewodniczka po Okolicy
Przewodniczka po Mieście
Przewodniczka po Paśmie Gór
Przewodniczka po Wybrzeżu
Przewodniczka Turystyczna

Przyjaciólka Dziecka
Przyjaciółka Lasu
Przyrodniczka

Ratowniczka
Ratowniczka Przyrody
Ratowniczka Środowisk Naturalnego
Ratowniczka Wodna
Recytatorka
Reporterka
Reżyserka
Rowerzystka
Rysowniczka - Malarka I

Rysowniczka - Malarka II
Sila Ducha i Ciala
Służba Betlejemskiego Pokoju
Spartanka
Śpiewaczka
Sprawne Ręce
Sprawność Biwakowania
Sprawność 1050-Lecia Chrztu Polski
Sprawność Oszczędności
Sprawność św. Jana Pawla II
Sprawność Jazdy na Snowboard I
Sprawność Jazdy na Snowboard II
Sprawność Jazdy na Snowboard III
Sprawność “Miłosierdzia”
Sprawność Strzeleckiego
Sprawność Światowych Dni Młodzieży I
Sprawność Żywego Słowa
Stenografka
Strażniczka Betlejemskiego Światła
Strażniczka Ognia
Stulecia Skautingu
Stulecia Harcerstwa - Animatorka
Stulecia Harcerstwa - Baśniarka
Stulecia Harcerstwa - Kronikarka
Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski.
Sygnalistka
Szachistka
Sznurkarka
Szwaczka I
Szwaczka II
Tancerka I
Tancerka II
Technik Budowlany
Terenoznawca

Tkaczka
Tłumaczka
Tropicielka

Trykotarka I
Trykotarka II
Uczennica Kopernika
Wartowniczka

Warzywniczka
Webszefowa
Wielki Jubileusz

Wiem Co Jem
Wioślarka
Wrotkarka
Wskazidroga po Polsce
Wytrwórczyni Sztucznych Kwiatów
Zabawkarka
Zakrystianka
Zdobniczka I
Zdobniczka II
Zdobniczka Obozowa
Zdobniczka Sakralna

Znawczynyni Architektury Kościołów
Znawczyni Gier Planszowych
Znawczyni Książki
Znawczyni Kultury Rdzennych Ludów Północnej Ameryki
Znawczyni Kwarantanny
Znawczyni Ognia
Znawczyni Origami
Znawczyni Planet
Znawczyni Polonii w Stanach Zjednoczonych
Znawczyni Starożytnego Egiptu
Znawczyni Świata
Znawczyni Szachów 
Znawczyni Wielkiej Brytanii I
Znawczyni Wielkiej Brytanii II
Znawczyni Zdrowego Odżywiania
 

Spis sprawności według wymagań do stopni

Ochotniczka Tropicielka Pionieka Samarytanka
Baśniarka
Gosposia Wielkanocna
lub

Gosposia Wigilijna
Miłośniczka Ziemi Ojczystej I
Jedna sprawnośc do wyboru
Miłośniczka Ziemi Ojczystej II
Jedna sprawnośc Polowa
Jedna
sprawnośc Artystyczna
Jedna sprawnośc do wyboru
Miłośniczka Ziemi Ojczystej III
Jedna sprawnośc Gospodarcza
Jedna
sprawnośc Polowa
Jedna sprawnośc do wyboru
Milosniczka Kultury Ojczystej
Miłośniczka Ziemi Ojczystej IV
Ratowniczka (zaświadczenie pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża lub podobnej organizacji)
Jedna sprawnośc do wyboru

Spis sprawności według tematu

Sprawności Artystyczne

Poziom I

Aktorka
Baśniarka

Fotografka I

Hafciarka I

Kronikarka I

Miłośniczka Polskiej Wycinanki I

Miłośniczka Sztuki Regionalnej I

 

Rysowniczka - Malarka I

Śpiewaczka

Tancerka I

Trykotarka I

Wytrwórczyni Sztucznych Kwiatów

Zabawkarka

Zdobniczka I

Zdobniczka Sakralna

Poziom II

Dekoratorka

Dekoratorka Wnętrz

Dramaturg
Fotografka II

Grajek

Hafciarka II

Kronikarka II

Malarka i Rysowniczka Przyrody

Miłośniczka Polskiej Wycinanki II

Miłośniczka Sztuki Regionalnej II
Muzyk

Organizatorka Przedstawień

Pisarka

Poetka

Recytatorka

Reporterka

Sprawność Żywego Słowa

Tancerka II

Tkaczka

Trykotarka II

Zdobniczka Obozowa

Poziom III

Dziennikarka

Fotodziennikarka

Koronkarka

Milosniczka Kultury Ojczystej

Pieśniarka
Prowadząca Ogniska
Oratorka
Prozaiczka
Reżyserka

Rysowniczka - Malarka II

Zdobniczka II

Znawczyni Książki

Sprawności Administracyne

Poziom I

Maszynistka

Mistrzyni Informacji Komputerowe I

Poziom II

Biuralistka

Mistrzyni Informacji Komputerowe II

Poziom III

Mistrzyni Informacji Komputerowe III
Stenografka
Webszefowa

Sprawności Dekoracyjne

Poziom I

Zdobniczka I

Poziom II

Dekoratorka Wnętrz

Poziom III
Sprawne Ręce

Zdobniczka II

Sprawności Dziennikarskie    

Poziom I

Kronikarka I

Poziom II

Kronikarka II

Poziom III

Dziennikarka

Fotodziennikarka

Sprawności Ekologiczne    

Poziom I

Przyrodniczka
Sprawność Oszczędności

Poziom II

Ratowniczka Przyrody

Poziom III

Ekolog

Ratowniczka Środowisk Natury

Sprawności Fotograficzne

Poziom I

Fotografka I

Poziom II

Fotografka II

Poziom III

Fotodziennikarka

Sprawności Gospodarcze

Poziom I

Gosposia Wielkanocna
Gosposia Wigilijna

Piekarka I

Pokojówka

Szwaczka I

Wiem Co Jem

Poziom II

Dekoratorka Wnętrz

Gościnność

Gospodyni

Grzybiarka
Jem Świadomie

Kucharka I
Kucharka Biwaku
Kucharka Domowa
Kucharka Polowa
Kwiaciarka

Majster Biwakowy

Opiekunka Dzieci

Piekarka II

Praczka I

Sznurkarka

Szwaczka II

Warzywniczka

Poziom III

Automobilistka

Cukierniczka

Krawcowa

Kucharka II

Magazynierka

Mistrzyni do Wszystkiego

Mistrzyni Obozowa

Pionierka

Praczka II

Przetwórczyni
Znawczyni Zdrowego Odżywiania

Sprawności Hobbystyczne    

Poziom I
Lalkarka
Miłośniczka Ceramiki
Szachistka
Znawczyni Origami

Znawczyni Starożytnego Egiptu

 

Poziom II
Konstruktorka Budowlana
Miłośniczka Kultury Starozytnego Egiptu

Poszukiwaczka Korzeni Rodzinnych
Technik Budowlany
Znawczyni Szachów 

Poziom III
Mistrzyni Szachów 
Znawczyni Gier Planszowych

Sprawności Historyczne    

Poziom I

Miłośniczka Ziemi Ojczystej I

Spartanka

Poziom II

SPRAWNOSC 50-LECIA ZHP w USA

Miłośniczka Przeszłości

Miłośniczka Ziemi Ojczystej II
Sprawność Strzeleckiego

Poziom III

Bądz Gotów i Szare Szeregi

Miłośniczka Ziemi Ojczystej III

Miłośniczka Ziemi Ojczystej IV

Sprawności Komputerowe    

Poziom I

Maszynistka

Mistrzyni Informacji Komputerowe I

Poziom II

Mistrzyni Informacji Komputerowe II

Poziom III

Mistrzyni Informacji Komputerowe III

Webszefowa

Sprawności Krawieckie    

Poziom I

Szwaczka I

Poziom II

Szwaczka II

Poziom III

Krawcowa

Sprawności Kucharskie    

Poziom I

Piekarka I

Poziom II

Grzybiarka

Kucharka I
Kucharka Biwaku
Kucharka Domowa
Kucharka Polowa
Kwiaciarka

Piekarka II

Poziom III

Cukierniczka

Kucharka II

Przetwórczyni

Sprawności Literackie    

Poziom I

Pisarka – Poetka

Poziom II
Miłośniczka Książki

Sprawność Żywego Słowa

Poziom III

Znawczyni Książki

Sprawności Malarskie    

Poziom I

Rysowniczka - Malarka I

Poziom II

Malarka i Rysowniczka Przyrody

Poziom III

Rysowniczka - Malarka II

Sprawności Muzyczne    

Poziom I

Śpiewaczka

Poziom II

Grajek

Poziom III

Pieśniarka

Sprawności Obozowe    

Poziom I

Obozowniczka
Strażniczka Ognia

Wartowniczka

Poziom II

Goniec

Kartografka

Majster Biwakowy

Obozowniczka

Obozowniczka II

Sygnalistka

Sznurkarka

Tropicielka  

Zdobniczka Obozowa
Znawczyni Ognia

Poziom III

Magazynierka

Mierniczka

Mistrzyni Obozowa
Mistrzyni Ognia

Pionierka
Sila Ducha i Ciala
Sprawność Biwakowania

Sprawności Obywatelskie    

Poziom I
Miłośniczka Australii
Obywatelka Kanady

 

 

Poziom II

Przewodniczka po okolicy
Przewodniczka po mieście
Tłumaczka

Znawczyni Polonii w Stanach Zjednoczonych

Znawczyni Świata

Poziom III

Przewodniczka Turystyczna

Sprawności Ogrodnicze    

Poziom I

Miłośniczka Roślin

Poziom II

MILOSNICZKA KWIATOW

Miłośniczka Roślin w Mieszkaniu

Warzywniczka

Poziom III

Sprawności Okolicznościowe    

Poziom I

Moja Drużyna 
Stulecia Skautingu
Stulecia Harcerstwa - Baśniarka
Wielki Jubileusz

Poziom II

SPRAWNOSC 50-LECIA ZHP w USA
Patron Harcerstwa Polskiego
Stulecia Harcerstwa - Kronikarka

Znawczyni Świata

Poziom III

Stulecia Harcerstwa - Animatorka

 

     
Sprawności Opieki nad Dzieckiem    

Poziom I
Opiekunka Niemowlęcia

Zabawkarka

Poziom II

Opiekunka Dzieci
Przyjaciólka Dziecka

Poziom III

Sprawności Polowe    

Poziom I

Łyżwiarka

Miłośniczka Gier Sportowych

Pływaczka

Poziom II

Gimnastyczka

Goniec

Jazda Konna I

Lekka Stopa

Narciarka

Pływaczka II

Sygnalistka

Wartowniczka

Poziom III

Jazda Konna II

Kajakarka
Piechur
Terenoznawca

Sprawności Przyrodnicze    

Poziom I

Astronomka

Miłośniczka Owadów
Miłośniczka Ptaków

Miłośniczka Roślin

Przyrodniczka

Poziom II

Grzybiarka

Malarka i Rysowniczka Przyrody

Miłośniczka Kwiatów

Miłośniczka Roślin w Mieszkaniu
Opiekunka Zwierząt
Przewodniczka po Księżycu
Przewodniczka po Wybrzeżu
Przyjaciółka Lasu
Ratowniczka Przyrody
Tropicielka

Uczennica Kopernika

Poziom III

Ekolog

Przewodniczka po Paśmie Gór

Ratowniczka Środowisk Natury
Znawczyni Planet

 

Sprawności Regionalne    

Poziom I

Miłośniczka Polskiej Wycinanki I

Miłośniczka Sztuki Regionalnej I

Poziom II

Miłośniczka Polskiej Wycinanki II

Miłośniczka Sztuki Regionalnej II

Poziom III

Milosniczka Kultury Ojczystej

Sprawności Religijne    

Poziom I

Akolitka I
Liturgistka

Zdobniczka Sakralna

Poziom II
Akolitka II

Klucze Piotrowe
Lektorka  

Wielki Jublieusz
Zakrystianka

Poziom III
Znawczynyni Architektury Kościołów
 

Sprawności Robót Ręcznych    

Poziom I

Hafciarka I
Kolekcjonarka

Trykotarka I

Wytrwórczyni Sztucznych Kwiatów

Poziom II

Hafciarka II

Tkaczka
Trykotarka II

Poziom III

Koronkarka

Sprawności Sanitarne    
 

Poziom II
Miłośniczka Zdrowia

Opiekunka Zwierząt

Poziom III
Higienistka Obozowa

OPIEKUNKA ZDROWIE
Pierwsza Pomoc

Ratowniczka

Ratowniczka Wodna

Sprawności Sportowe    

Poziom I

Łyżwiarka

Miłośniczka Gier Sportowych
Olympijka I

Pływaczka
Rowerzystka

Poziom II

Gimnastyczka

Jazda Konna I

Lekka Stopa

Narciarka
Olympijka II

Pływaczka II
Wioślarka
Wrotkarka

Poziom III

Jazda Konna II

Kajakarka

Piechur

Ratowniczka Wodna

Sprawności Taneczne    

Poziom I

Tancerka I

Poziom II

Tancerka II

Poziom III

 

Sprawności Teatralne    

Poziom I

Baśniarka

Miłośniczka Filmów

Poziom II

Aktorka

Dekoratorka

Miłośniczka Filmów

Organizatorka Przedstawień

Recytatorka

Poziom III

Miłośniczka Filmów

REZYSERKA

Sprawności Techniczne    

Poziom I

Maszynistka

Miłośniczka Architektury I

Mistrzyni Informacji Komputerowe I

 

Poziom II

Kartografka

Miłośniczka Architektury II

Mistrzyni Informacji Komputerowe II

Poziom III

Automobilistka

Mierniczka

Miłośniczka Architektury III

Mistrzyni do Wszystkiego

Mistrzyni Informacji Komputerowe III

Webszefowa

Sprawności Turystyczne    

Poziom I
Miłośniczka Kultury Aborygeńskiej

 

Poziom II

Przewodniczka po okolicy
Przewodniczka po mieście
Przewodniczka po Wybrzeżu
Tłumaczka

Poziom III
Podróżniczka

Przewodniczka po Paśmie Gór

Przewodniczka Turystyczna


Wrócić na stronę Referat Harcerek.

Wrócić na główną stronę Organizacji Harcerek