ZNAWCZYNI ŚWIATA

 

Podpis

Klucz *

1.   Wskaże na mapie wszystkie kraje, w których istnieje ruch skautowy i rozpozna ich sztandary narodowe.


I D Z N 

2.   Wie czym jest Światowy Związek Skautek i jak pracuje.


I D Z N 

3.   Poznała sześć krajów z róznych kontynentów. Opracuje w formie albumu swoją wiedzę o ich przyrodzie, dziejach, kulturze, ustroju państwowym. Wymieni ważniejsze gałęzie przemysłu, produkty eksportu i importu.


I D Z N 

4.   Zapozna się lub nawiąże korespondencję z rówieśniczką /w miarę możliwości skautką/ z innego kraju.


I D Z N 

5.   Zainteresowała się jej ojczyzną:

a)  Zebrała wiadmości dotyczące pracy skautek w danym kraju;

b)  Wykaże się znajomością kilka utworów literackich /w oryginale lub tłumaczeniu/;

c)  Zna zasługi kilku wybitnych postaci;

d)  Przedstawi zbiory np. znaczków pocztowych, kart z widokami kraju, typami ludzi, reprodukcjami dzieł sztuki;

e)  Zatańczy jeden taniec ludowy lub zaśpiewa jedną pieśń lub narysuje wzór lub wykona haft o motywach ludowych.


I D Z N 

6.   W sposób ciekawy opisze rówieśniczce Polskę.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek