Znawczyni Polonii w Stanach Zjednoczonych

Poziom II

Sprawność obywatelska

 

Podpis

Klucz *

1.   Sporządzi wykres chronologiczny dat i miejsc pierwszych osadników polskich przybyłych do Ameryki, poczynając od Jamestown.


I D Z N 

2.   Wymieni organizacje polonijne w zasięgu lokalnym i w zasięgu USA. Wybierze jedną z tych organizacji i opowie lub opisze o jej celach i działalności (np. Kongres Polonii, Fundacja Kościuszkowska, Sokolstwo, Polski Instytut Naukowy, Legion Młodych Polek, Zjednoczenie Polsko Narodowe, Zjednoczenie Rzymsko Katolickie, itp.)


I D Z N 

3.   Zapozna się z polską prasą lokalną (gazetą codzienną, tygodnikiem, albo miesięcznikiem) i streści jeden dowolny arytkuł z tej prasy. (Można również przytoczyć artykuły z polskiej prasy w USA.)


I D Z N 

4.   Pozna i opisze miejsca polskich pamiątek narodowych (ulice, pomniki, kościoły, klasztory, muzea, tablice pamiątkowe, cmentarze, zbiory książek, szkoły, uniwersytety, akademie wojskowe, itd.) w miejscu zamieszkania lub okolicach.


I D Z N 

5.    Wymieni lokalne uczelnie, gdzie mieszczą się wydziały związane z polską historią, językiem, kulturą czy sztuką.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek