WIOŚLARKA    

 

Podpis

Klucz *

1.   Wiosłuje jednym i dwoma wiosłami, popycha łódź jednym, długim wiosłem, oraz wiosłuje jednym krótkim z tyłu łodzi.


I D Z N 

2.   Steruje łodzią obsadzoną wioślarzami.  Przeprowadzi ją wzdłuż statku w ruchu, oraz przybije do brzegu i pomostu.


I D Z N 

3.   Umie pływać, wchodzić z wody do łódki i odwrotnie.


I D Z N 

4.   Zna sygnały rzeczne.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek