WEBSZEFOWA 

Poziom III

Sprawność techniczna, komputerowa

   

 

Podpis

Klucz *

1.   Wytłumaczy co to jest stronica domowa. Wymieni kilka usług dostarczających dostęp do Internetu.


I D Z

2.   Zaprojektuje i wykona stronicę domową dla swojej jednostki (zastępu, drużyny).


I D Z

3.   Wyszuka w internecie wszystkie stronice domowe organizacji ZHP działającego poza granicami Kraju. Podłączy je do swojej strony „hyperlinkiem”.


I D Z

4.   Za zgodą webszefowej stronicy drużyny, hufca i chorągwi, podłączy swoją stonicę „hyperlinkiem”.


I D Z

5.   Zaprojektuje sposób rejestracyjny gości stronicy. Napisze:

a)   elektroniczne podziękowanie za odwiedziny i


I D Z

b)   pytanie/prośbę o ocenę stronicy


I D Z

6.   Umieści na stronicy kronikę zastępu lub drużyny, wraz z opisami i zdjęciami.


I D Z

7.   Podłączy „hyperlink” do stronicy Organizacji Harcerek gdzie znajdują sie wymagania do stopni i sprawności potrzebne harcerkom w drużynie.


I D Z

8.   Za zgodą webszefowej stronicy hufca lub chorągwi, zaprojektuje wyznaczone polecenie.


I D Z

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek