SZWACZKA I

 

Podpis

Klucz *

1.   a)   Nawlecze igłę, umie zacząć i zakończyć ścieg.

b)   Zna dwa ściegi np. fastryga, ścieg za igłe i umie je stosować.


I D Z N 

2.   Przyszyje guzik, zatrzaskę i haftkę.


I D Z N 

3.   Zaceruje skarpetki lub małą dziurkę w ubraniu.


I D Z N 

4.   Skroi i uszyje ręcznie dwa drobne przedmioty np. chusteczkę, fartuszek, worek do bielizny lub na pantofle.


I D Z N 

5.   Ozdobi drobne przedmioty np. chustkę, fartuszek.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek