SYGNALISTKA    
     

 

Podpis

Klucz *

1.   Ustawi stację sygnalizacyjną w terenie z uwzględnieniem warunków: ukrycia, tła, odległości, podziału pracy itp. Wyśle z niej i odbierze alfabetem Morse’a depeszę za pomocą 1 lub 2 chorągiewek albo tarcz. 


I D Z N 

2.   Wysyła i odbiera alfabetem Morse’a sygnały głosowe /np. trąbką, gwizdkiem itd./ i świetlne /np. latarką, ogniskiem. 


I D Z N 

3.   Porozumiewa się alfabetem semaforycznym. 


I D Z N 

4.   Z danej treści ułoży krótką i jasną depeszę. 


I D Z N 

5.   Napisze list polowy znakami indyjskimi /pismem obrazkowym/ oraz list szyfrem według własnego klucza.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek