REPORTERKA

Poziom trudności 2

   

 

Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

 

PUNKT

WYMAGANIA

DATA

PODPIS

1

Zapozna się z prawnymi przepisami związanymi z publikacją cudzego wizerunku. Upewni się, że wszystkie nagrywane i fotografowane osoby wyraziły na to zgodę. 

 

 

2

Zamieści w kronice lub gazetce reportaż dotyczący wydarzenia z życia obozu, drużyny lub zastępu. 

 

 

3

Dobierze odpowiednie zdjęcia do krótkiego opisu z życia drużyny lub zastępu i doda na media społecznościowe drużyny lub szczepu. 

 

 

4

Przeprowadzi krótki wywiad na dowolny temat używając magnetofonu (lub telefonu) i opracuje go pisemnie i podzieli się nim z zastępem lub drużyną. 

 

 

5

Na zbiórce lub kominku rzeczowo i ciekawie zda relację z wycieczki drużyny lub zastępu. 

 

 

6

Zapozna się z różnymi formami dziennikarstwa, wybierze jedną z nich i przedstawi zastępowi jak wygląda produkcja i publikacja np.: czasopisma, audycji radiowej lub audycji telewizyjnej. 

 

 

7

Zwiedzi wirtualnie lub na żywo studio telewizyjne lub radiowe. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 15 2021r.

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek