RATOWNICZKA    
Poziom III sprawność sanitarna

Podpis

Klucz *

1.   Zdobyła sprawność „Pierwsza Pomoc”


I D Z N

2.   Potrafi ocenić zagrożenie wypadku i potrzeby
      wezwania fachowej pomocy.


I D Z N

3.   Wie jak się zachować w wypadkach złamania kończyny. Zaimprowizuje łupki, sporządzi nosze z rzeczy będących pod ręką.


I D Z N

4.   Umie zmierzyć tętno i wytłumaczyć znaczenie tętna w przypadkach.


I D Z N

5.   Umie: zatamować i opatrzyć różne rodzaje krwotoku (z tętnicy, żyły, mieszany); Zrobi opatrunek stabilizujące ciało obce.


I D Z N

6.   Zabandażuje bandażem różne części ciała i potrafi zastosować chustę w razie potrzeby (temblak).


I D Z N

7.   Zna objawy, wie jakie jest zagrożenie i umie zaradzić w wypadkach: ksztuszenia; zatrucia pokarmem; uczulenia na substancje pokarmowe (np. orzechy, jajka); zaziębienia, odmrożenia; porażenia słonecznego, piorunem i prądem elektrycznym; astmy; padaczki.


I D Z N

8.   Umie sama lub przy pomocy osób z otoczenia zastosować przywracanie akcji serca i płuc (utonięcie, przysypanie ziemią itp.)


I D Z N

9.   Zna zasady ratowania w zatruciu: gazem świetlnym i czadem; najczęstszymi truciznami chemicznymi (kwas, ługi, alkohol, jodyna); pokarmami trującymi i nie świeżymi (mięso, ryby, grzyby).


I D Z N

10. Potrafi uzupełnić apteczkę podręczną i umie zastosować znajdujące się w niej lekarstwa. (myśl o apteczce polowej na biwak/obóz)


   I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek