Przyjaciólka Dziecka

 

Podpis

Klucz *

1.   Zapozna się przynajmniej z dwoma książkami o rozwoju i opiece nad dzieckiem.


I D Z N 

2.   Zbierze lub zrobi 5 zabawek dla małego dziecka. Powie jakimi zabawkami powinno się dziecko bawić, a jakie są dla niego nieodpowiednie.


I D Z N 

3.   Pokaże na lalce, jak należy kąpać, karmić i ubierać małe dziecko.


I D Z N 

4.   Wytłumaczy, jak wygląda zdrowe, a jak chore dziecko.


I D Z N 

5.   Przeprowadzi 2 gry z grupą małych dzieci. Opowie dwie bajki.


I D Z N 

6.   Poda 10 przykładów, co może wydarzyć się małym dzieciom zostawionym bez opieki.


I D Z N 

7.   Odwiedzi przedszkole lub boisko dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zaobserwuje jak fachowe opiekunki zajmują się nimi; lub pomoże zaplanować i przeprowadzić zabawę dziecięcą.


I D Z N 

8.   Zainscenizuje spotkanie z matką, której dziecko ma pilnować po raz pierwszy. Powie co powinna wiedzieć o dziecku, o rozkładzie domu i jak się powinna zachować w razie nagłego wypadku.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek