Przewodniczka po Wybrzeżu

Poziom II

Sprawność przyrodnicza

 

Podpis

Klucz *

1.   Przebywała na wybrzeżu przynajmniej 7 dni, kąpała się w morzu lub jeziorze przestrzegając bezpieczeństwa kąpieli.


I D Z N R

2.   Zwiedziła latarnie, wymieni 5 latarni na wybrzeżu.


I D Z N R

3.   Zwiedziła port, przedstawi ilość i jakość tonażu łodzi w porcie. Opowie o handlu morskim. Określi odległości przybliżone do portów świata.


I D Z N R

4.   Opowie obserwacje wybrzeża na kominku, zbiórce lub opisze do pisma harcerskiego.


I D Z

5.   Narysuje z pamięci i z mapy wybrzeże.


I D Z

6.   Zna sposoby komunikacji na wybrzeżu.


I D Z N R

7.   Przeczytała książkę o morzu lub jeziorze.


I D Z N

8.   Zna podstawowe zasady ochrony przyrody wybrzeżnej.


I D Z N R

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek