Pokojówka

  Poziom I, Sprawność gospodarcza

   

 

Podpis

Klucz *

1.   Zna kolejność czynności sprzątania. Wie czym te czynności wykonać.


I D Z R

2.   Zamiata, myje, pastuje i froteruje podłogi. Czyści okna. Myje łazienkę.


I D Z R

3.   Umie obchodzić się z odkurzaczem elektrycznym. Wykorzysta odpowiedni do czynności rodzaj szczotki. Ściele łóżka. Utrzymuje porządek w szafie. Wie jak uchronić ubranie od moli.


I D Z R

4.   Nakrywa do stołu, czyści i utrzymuje w porządku naczynia stołowe.


I D Z R

5.   Czyści buciki i ubranie.


I D Z R

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek