Podróżniczka

 

 Podpis

Klucz *

1  Zaplanuje i przeprowadzi 3-5 dniową wycieczkę autobusem, autem, pociągiem lub samolotem nocując w hotelach lub w motelach.


I D Z N 

2.   Przy pomocy mapy wyznaczy drogę oznaczając 2 miejsca godne zwiedzania i punkty noclegowe.


I D Z N

3  Biorąc pod uwagę porę roku, rodzaj lokomocji i rodzaj wyprawy, zaplanuje ekwipunek osobisty oraz zaprowiantowanie.


I D Z N

4.   Ułoży kosztorys wycieczki /indywidualny i grupowy/, przedyskutuje z zastępem sposób pokrycia kosztów.


I D Z N

5.   Wie jak wysłać telegram, kupić i spienieżyć „Money Order” i czeki podróżne, zamówić rozmowę między-miastową.


I D Z N  

6.   Zapakuje bagaż osobisty. Potrafi zamówić posiłek w restauracji.


I D Z N 

      7.   Przedyskutuje: zasady grzeczności wobec innych
            podróżnych, jak korzystać z udogodnień
            publikowanych, jak szukać pomocy w obcym mieście w
            razie zgubienia się, co robić w razie choroby lub
            wypadku w miejscu publicznym.

I D Z N 

      8.   Postara się o odpowiednie zaświadczenia i zrobi
            rezerwacje dla zastępu i towarzyszącej instruktorki.
            Pojedzie na wycieczkę.

I D Z N 

      9.   Wraz z zastępem poprowadzi dzienniczek podróży,
      robiąc zdjęcia i szkice, pisząc o specjalnych
      wydarzeniach. Zbierze materiał o zwiedzanych
      miejscach. Napisze wspomnienia do gazety lub opisze
      podróż w liście do koleżanki.


I D Z N 

    10.   Po wycieczce, napisze podziękowania osobom, które
      pomogły w jej zorganizowaniu, zrobi sprawozdanie
      finansowe.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek