PIONIERKA    
     

Okazuje szczególną wprawę:

Podpis

Klucz *

1.   W ocenianiu na oko i mierzeniu prostymi sposobami szerokości i wysokości.


I D Z N 

2.   W stosowaniu węzłów harcerskich np. przy przenoszeniu drzewa, łączenia żerdzi i desek, wiązaniu mostu linowego itp.  


I D Z N 

3.   Ścina drzewo i gałęzie do 10cm średnicy, szybko ociosuje żerdzie, sprawnie rąbie drzewo i wykonuje roboty ziemne /np. wykonanie ścieku, udostępnienie brzegu rzeki itp./


I D Z N 

4.   Przedstawi starannie wykonane dwa sprzęty obozowe np. półkę, prycze, grabie, oprawkę siekierki.


I D Z N 

5.   Sprawnie buduje kuchnie polowe w zależności od terenu i potrzeb obozowiska.


I D Z N 

6.   Przerzuci kładkę we wskazanym miejscu.


I D Z N 

7.   Zbuduje w miarę możliwości schronisko dowolnego rodzaju na dwie osoby.


I D Z N 

8.   Umiejętnie przechowuje narzędzia, umie je ostrzyć i czyścić, konserwuje liny.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek