PIERWSZA POMOC    
sprawność wymagana do stopnia samarytanka, Poziom II sprawność sanitarna
 

Podpis

Klucz *

1.   Posiada elementarną znajomość budowy i czyności ciała ludzkiego.


I D Z N 

2.   Potrafi ocenić sytuacje na zasadach ‘ABC Resuscytacji’.


I D Z N 

3.   Potrafi położyć chorego w pozycję boczną ustaloną.


I D Z N 

4.   Wie, kiedy nie powinno się przenosić chorego i potrafi zdecydować kiedy trzeba wezwać pomoc fachową. Rozumie ważność przekazania dokładnych informacji.


I D Z N 

5.   Potrafi poradzić w wypadku omdlenia.


I D Z N 

6.   Potrafi poradzić w wypadku krwotoku z nosa.


I D Z N 

7.   Potrafi poradzić w wypadkach otwartej rany. Założy opatrunek jałowy.


I D Z N 

8.   Potrafi zrobić temblak. Potrafi poradzić w wypadkach zwichnięcia i stłuczenia.


I D Z N 

9.   Potrafi poradzić w wypadkach otarcia nóg i
      oparzenia.

I D Z N 

10. Potrafi poradzić w wypadku ukąszenia przez
      owady.

I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Czerwiec 2008

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek