Opiekunka Zwierząt

Poziom II

Sprawność przyrodnicza, sanitarna

 

Podpis

Klucz *

1.   Przeczyta przynajmniej 2 książki o zwierzątku, które posiada. Zna historię pochodzenia tej rodziny zwierząt.


I D Z N 

2.   Wie jak dbać o swoje zwierzę i jakie są jego potrzeby:

a)     Odpowiednie odżywienie

b)     Ruch

c)      Spoczynek

d)     Bezpieczeństwo


 

 

 

 

 

I D Z N 

3.   Wie jakim chorobom ulegają zwierzęta i jak należy je przed nimi strzec.


I D Z N 

4.   Wie jak zająć się chorym zwierzęciem.

a)     Zna telefon weterynarza

b)     Wie jak podać zwierzęciu lekarstwo.


I D Z N R 

5.   Wie jak dbać o samiczkę przed i po urodzeniu się młodych. a)     Czym należy karmić

b)   Jak urządzić kącik do spania

c)   Jak nauczyć je porządku jeżeli mają być trzymane w domu


I D Z N R 

6.   Wie jak należy przenosić zwierzę.

a)   jeżeli to możliwe, nauczyć swoje zwierzątko jakiejś sztuczki.


I D Z N R 

7.   Potrafi objaśnić jak pracuje Towarzystwo Ochrony Zwierząt.


I D Z N 

8.   Napisze coś o swoim zwierzątku lub zbierze zdjęcia albo zrobi rysunki.


I D Z 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek