OLYMPIJKA I

   
 

Podpis

Klucz *

1.   Zapozna się z podstawową historią olimpiady starożytnej: kiedy powstała, gdzie, główne wydarzenia.


I D Z N 

2.   Zapozna się z historią nowoczesnych igrzysk olimpijskich letnich i zimowych: kiedy, gdzie, jak często się odbywają, najciekawsze wydarzenia.


I D Z N 

3.   Wytłumaczy znaczenie symboli igrzysk olimpijskich: flaga (koła, kolory), pochodnia.


I D Z N 

4.   Zapozna się z historią igrzysk para-olimpijskich: kiedy powstały, gdzie, główne wydarzenia.


I D Z N 

5.   Zapozna się z historią udziału Polski w igrzyskach olimpijskich letnich i zimowych.


I D Z N 

6.   Zapozna się z przebiegiem igrzysk olimpijskich w kraju zamieszkania ALBO wybierze kraj, w którym odbyła się olimpiada i zapozna się z przebiegiem wydarzeń: kiedy, gdzie, program zawodów, ciekawe wydarzenia


I D Z N 

7.   O ile możliwe wykona jedno z poniżej wymienionych:

  • weźmie udział w wycieczce do miasteczka olimpijskiego

  • weźmie udział w wirtualnej wycieczce po miasteczku olimpijskim

  • będzie na widowni podczas zawodów olimpijskich

  • obejrzy w telewizji lub internecie zawody olimpijskie

  • weźmie udział w konkursie wiedzy o olimpiadzie

  • z drużyną, hufcem lub obozem weźmie udział w zawodach mini-olimpiady albo wesołej olimpiady


I D Z N 

8.   W trakcie zdobywania sprawności bierze czynny udział w wybranym przez siebie sporcie – w jednostce harcerskiej, w szkole, klubie sportowym, z przyjaciółmi, indiwidualnie. Notuje w dzienniczku swoje sukcesy w tym zakresie.


I D Z N 

 

 

 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki

Podpis Instruktorki

Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L16, Londyn 11 kwiecień 2012

 

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek