NARCIARKA

 

 Podpis

Klucz *

1  Odbyła w terenie górskim 5 całodziennych wycieczek narciarskich.


I D Z N

2.   Wykona podstawowe ewolucje:
a.  Zwrot w miejscu

b.  Podchodzenie /jodełka, bokiem/

c.  Zjeżdżanie

d.  Skręty pługiem


I D Z N

3  Zna i przestrzega przepisy i znaki na terenach narciarskich.


I D Z N

4.   Zaprojektuje jednodniową wycieczkę narciarską posługując się mapą.


I D Z N

5.   Umiejętnie dobiera sprzęt narciarski. Wykonuje drobne naprawy.


I D Z N

6.   Zademonstruje pomoc w wypadkach skaleczenia, skręcenia, zwichnięcia lub złamania. Dowie się o działalności Narciarskiej Ekipy Ratowniczej /National Ski Patrol/.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek