MIŁOŚNICZKA ZIEMI OJCZYSTEJ III

Sprawność wymagana do stopnia pionierki i starszej ochotniczki. Poziom III, historyczna

     
Wiek XVI-XVIII

Podpis

Klucz *

1.   Wie co oznacza termin "czasy elekcyjne". Umiejscowi ten okres w czasie.


I D Z N 

2.   Opowie o Warszawie wymieniając kilka dzielnic stolicy, rozpozna ważniejsze zabytki na pocztówkach lub fotografiach.


I D Z N 

3.   Zdobędzie wiadomości o trzech sławnych postaciach polskich tego okresu z następujących: Henryk Walezy, Stefan Batory, Jan Zamojski, Zygmunt III Waza, Hetman Żółkiewski, Karol Chodkiewicz, Jan Kazimierz, Stefan Czarniecki, Stanisław August Poniatowski.  Zna ich osiągnięcia.


I D Z N 

4.   Opowie o Sobieskim i odsieczy Wiednia.


I D Z N 

5.   Pozna fakty historyczne "Obrony Częstochowy" z opowiadania, przeczytanej książki albo obejrzy film o tamtych czasach.


I D Z N 

6.   Wymieni tytuły poszczególnych części "Trylogii" Henryka Sienkiewicza.


I D Z N 

7.   Obejrzy reprodukcje obrazów Jana Matejki i potrafi kilka z nich rozpoznać.


I D Z N 

8.   Wie co się działo w tym czasie w kraju jej obecnego zamieszkania.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek