Moja Drużyna 

Poziom I

Sprawność harcerska

   
     

 

Podpis

Klucz *

1.   Wie jak powstała i rozwija się praca harcerska w jej kraju. Zna historię swojej drużyny. Opisała choć jedno wydarzenie do kroniki drużyny.


I D Z

2.   Przedstawi na mapie rozmieszczenie polskich harcerek w kraju w którym mieszka. Zna nazwisko Hufcowej i Komendantki Chorągwi.


I D Z

3.   Wie jakie są obowiązki a) drużynowej, b) zastępowej, c)wie jakie są jej obowiązki w zastępie.


I D Z

4.   Współpracowała w zaplanowaniu uroczystej zbiórki zastępu lub drużyny (np. przyjęcie zuchów, święto drużyny).


I D Z

5.   Jest pomocna w drużynie. Pilnuje porządku w szafie, prowadzi spis książek, doda coś do upiększenia miejsca gdzie odbywają się zbiórki.


I D Z

6.   Wie jak należy nosić i dbać o mundur i oznaki harcerskie. Wie co należy do ekwipunku obozowego, własnego i drużyny. Zajmie się ekwipunkiem i odpowiednio go przechowuje.


I D Z

7.   Interesuje się pracą w swoim ośrodku: gromady zuchów, drużyny wędrowniczek. Postara się zorganizować choć jedną wspólną uroczystość lub zabawę.


I D Z

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek