MIŁOŚNICZKA ZWIERZĄT

 

 Podpis

Klucz *

1  Wytłumaczy i narysuje tabelę na jakie dwie główne grupy dzieli się świat zwierząt. Podzieli te dwie grupy na rody np. ryby, ptaki, ssaki. Narysuje tabelę.

Określi czym się charakteryzuje każda z grup


I D Z N 

2.   Lubi zwierzęta. Interesuje się ich życiem, obyczajami i środowiskiem w którym żyją.


I D Z N

3  Stale opiekuje się jakimś zwierzęciem np. kotem, psem, królikiem, chomikiem. Karmi je, czyści klatkę lub koszyk, dba o higienie i zdrowie.

Wymieni główne rasy wybranego zwierzęcia i opisze charakterystyczne różnice.

Potrafi opowiedzieć o zwyczajach, środowisku i potrzebach swojego zwierzęcia. Wie jakie pokarmy są dla niego szkodliwe.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek