MIŁOŚNICZKA ROŚLIN W MIESZKANIU (od 13 lat)

 

 Podpis

Klucz *

1  Przedstawi pielęgnowane przez siebie rośliny:
a)  Dwie wyhodowane z cebulki np. Hiacynt, tulipan, amarylia
b)
 
Dwie rośliny trwałe pielęgnowane w ciągu roku np. Fukaja, asparagus, filodendron, fikus.


I D Z N 

2.   Rozpozna /w naturze lub na ilustracjach/ i nazwie osiem roślin nadających się do hodowli pokojowej. Wytłumaczy znaczenie stałej temperatury i wilgotności dla roślin pokojowych.


I D Z N

3  W czasie próby przesadzi roślinę. Wybierze odpowiednią doniczkę i odpowiednią dla danej rośliny ziemię.


I D Z N

4.   Umie zasilić roślinę nawozem sztucznym.


I D Z N

5.   W razie potrzeby zastosuje dwa środki przeciw szkodnikom roślin.


I D Z N  

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek