MIŁOŚNICZKA FOLKLORU

Poziom trudności 2

   
Imię i nazwisko:  

Drużyna:

 

Zastęp:

 

Stopień:

 

Data rozpoczęcia:

 

 

PUNKT

WYMAGANIE

DATA

PODPIS

1

Zaznaczy na mapie regiony Polski. 

 

 

2

W dowolnej formie wraz z zastępem przedstawi dwie legendy z różnych regionów. 

 

 

3

Wytłumaczy znaczenie dwóch przysłów  polskich. 

 

 

4

W dowolnej formie przedstawi stroje regionalne z 3 regionów. 

 

 

5

Przedstawi zastępowi lub drużynie wzory haftów z 2 regionów. 

 

 

5

Wykona jeden haft według wzoru ludowego. 

 

 

6

Zaśpiewa 5 piosenek ludowych i powie z którego są regionu. Nauczy zastęp lub drużynę jedną  piosenkę ludową. 

 

 

7

Zatańczy w dowolnej grupie 2 tańce ludowe i powie z którego są regionu. 

 

 

8

Wybierze dwa regiony Polski i w dowolny sposób przedstawi sztukę i zdobnictwo ludowe. Wykona własnoręcznie dwa przedmioty zrobione typową techniką regionalną. 

 

 

 

Uwagi:  

 

 

   

 

 

Rozkaz L

 

Data:

 

Podpis instruktorki:

 

 

Rozkaz Naczelniczki L 18 2021r.

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek