MIŁOŚNICZKA KULTURY ABORYGEŃSKIEJ
 

Podpis

Klucz *

1. Zna tradycyjne instrumenty muzyczne używane przez Aborygenów

   

    a) Didgeridoo - instrument cylindryczny


I D Z N

    b) Bullroarers - instrument strunowy


I D Z N

    c) Tapstik - instrument perkusyjny


I D Z N

    d) Pałeczki z różnych gatunków drzew


I D Z N

2. a) Wie na czym polegają tańce Aborygenów.


I D Z N

    b) Przygotuje jeden taniec i przedstawi go na
        ognisku


I D Z N

3. Wie jakie rzeźby wykonywali Aborygeni:

   

    a) Figurki zwierząt i ludzi


    I D Z N

    b) Pale nagrobowe


 I D Z N

    c) Płaskorzeźby na skałach


 I D Z N

    d) Płaskorzeźby na drzewach


I D Z N

    e) Płaskorzeźby na jajkach strusich


I D Z N

4. Wie na czym najczęściej malowali Aborygeni:

   

    a) Na ciele


I D Z N

    b) W jaskiniach i na skałach


I D Z N

    c) Na korze


I D Z N

    d) Na ziemi


I D Z N

    e) Na przedmiotach codziennego użytku


I D Z N

5. Zna dwie główne metody tradycyjnego malowania:

   

    a) X-ray zwana rentgenowską


   I D Z N

    b) Punktowa


   I D Z N

6. Poda przykłady naturalnych farb używanych przez
      Aborygenów


   I D Z N

7. Przygotuje pomalowaną metodą punktową dowolny przedmiot


   I D Z N

8. Zapozna się z legendami aborygeńskimi :

   

    a) Przedstawi jedną jako pokaz na ognisku lub kominku


   I D Z N

    b) Opowie jedną wybraną legendę


   I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 




Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczeólne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek.