MASZYNISTKA 

Poziom I

Sprawność techniczna, komputerowa

 

   
 

Podpis

Klucz *

1.   Czysto przepisze na maszynie/komputerze podany tekst z szybkością 25 słów na minutę (używając wszystkich palców)


I D Z N 

2.   Prawidłowo rozmieści tekst i zastosuje odpowiedni do treści format papieru.


I D Z N 

3.   Wydrukuje tekst na drukarce. Wyczyści drukarkę. Założy odpowiednią kasetę atramentu do drukarki.


I D Z N R

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek