Majster Biwakowy 

Poziom II

Sprawność gospodarcza, obozowa 

   
 

Podpis

Klucz *

1.   Wybierze i przygotuje odpowiednie miejsce na kuchnię polową albo ognisko.   Zbierze drzewo na opał i rozpali ogień w przeciągu 3 minut przy użyciu  2 zapałek.


I D Z 

2.   Zapozna się z ogólnymi zasadami towarzyskimi.

     a)

     b)


 

 

I D Z 

3.   Posiada własny sprzęt polowy (menażka, nóż, toporek, saperka) albo opiekuje się sprzętem zastępu.  Wie jak go używać.


I D Z 

4.   Nauczy się 4 nowych węzłów i wykorzysta je robiąc ze sznurka lub linki przedmiot przydatny do biwakowania:

a)      

b)      

c)       

d)      


I D Z 

5.   Z pomocą drugiej harcerki rozbije i złoży namiot.
 

a)   używając płachty albo peleryny („poncho”)


I D Z 

b)   spakuje prawidłowo plecak i wszystkie potrzebne rzeczy do pieszej wycieczki.


I D Z 

6.   Przejdzie 1 ˝ km (1 milę) według mapy do wyznaczonego miejsca.  Wie jak robić szkic drogi zaznaczając kierunki.


I D Z 

7.   Powie co robić w razie zgubienia się na wycieczce.

a)   zna podstawy higieny na wycieczce i

b)   wie jakie mogą zdarzyć się wypadki.

c)   Ma torebkę „Bądź Gotów”.


I D Z 

8.   Szanuje przyrodę i stara się ją poznawać przy każdej okazji.  Pokaże, że przestrzega zasad ochrony przyrody.


I D Z 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek