LITURGISTKA

 

 Podpis

Klucz *

1  a) Zna kolory szat liturgicznych i wytłumaczy ich znaczenie.
b) Objaśni wnętrze kościoła.
c) Zaimprowizuje ołtarz w polu.


I D Z N

2.   a) Orientuje się w układzie roku liturgicznego.
b) Na kalendarzu ściennym zakreśli kolorami liturgicznymi dnie wielkich świąt i okresu roku liturgicznego, w których dane kolory są najczęściej używane w czasie Mszy Św.
c) Oznaczy święta z obowiązkowym uczestnictwem we Mszy Św. i poda ich nazwy.


I D Z N

3  a) Objaśni Mszę Św. Wyliczy części Mszy Św. i poda ich nazwy.
b) Wyjaśni co oznaczają nazwy: Liturgia Słowa i Liturgia Ofiary.
c) Według kalendarza liturgicznego oznaczy Mszę Św. na najbliższą niedzielę lub święto.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek