Sprawność Jazdy na Snowboard II

(UWAGA: Pracę nad sprawnością można rozpocząc po porozumieniu się z drużynową i dopiero po zdobyciu sprawności Jazdy na Snowboard I. Praca nad sprawnością musi być zgłoszona szczepowej/hufcowej.)

 

 Podpis

Klucz *

1  Potrafi wymienić elementy Dekalogu Narciarskiego Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i krótko powiedzieć na czym one polegają.


I D Z N

2.   Wie jak wybrać odpowiedni sprzęt do snowboardingu (np. Kask, snowboard, zapięcia, buty), który jest bezpieczny i wygodny (np. Biorąć pod uwagę umiejętność jazdy, wzrost, wagę itd.).


I D Z N

3  Odpowiednio się ubierze do jazdy i wyjaśni, dlaczego odzież wybrana jest ciepła i ochronna.


I D Z N

4.   Pokaże jak korzystać i utrzymywać wiązania i wyjaśni stosowanie różnych metod do wiązania. Wyjaśni potrzebę paska mocującego ("leash") .


I D Z N

5.   Potrafi korzystać z jednego rodzaju wyciągu narciarskiego (wie jak na niego bezpiecznie wchodzić i jak z niego schodzić nie wywalająć się lub innych) oraz wytłumaczy jak korzystać z dwóch innych rodzaji wyciągów narciarskich.


I D Z N

6.   Zjedzie na łagodnym stoku kontrolując prędkość i kierunek i wykona poślizg w bok.


I D Z N

7.   Na nieco bardziej stromym zboczu zjedzie trawersem.


I D Z N

8.   Zna i umie wytłumaczyć na czym polega międzynarodowy system oznakowania szlaku/trasy (np. System kolorów, symboli itd.).


I D Z N

9.   Omówi możliwe urazy przewrócenia się do przodu, wie jak im zapobiec, i co zrobić przy innych wypadkach.


I D Z N

 

Uwagi / Notatki:

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Materiały pomocnicze do sprawności: Bezpieczeństwo Na Stoku - Poradnik do sprawnosci Narty & Snowboarding

 

Sprawność została zaprojektowana przez Referat Harcerek z Chorągwi Harcerek w USA

Czerwiec 2014

 

Rozkaz L10, Londyn 8 wrzesień 2014

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek