GOSPOSIA WIGILIJNA

Poziom I sprawność gospodarcza

   
 

Podpis

Klucz *

1.   Zaśpiewa trzy kolędy (o ile możliwe brata udział w kolędowaniu zbiorowym). 


I D Z N 

2.   Nakryje do stołu wigilijnego, pamiętając i umiejąc wytłumaczyć znaczenie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, np. siano pod obrusem, wolne miejsce przy stole, opłatek.


I D Z N 

3.   Ułoży tradycyjny jadłospis wigilijny.


I D Z N 

4.   Pomoże w przygotowaniu jednej potrawy wigilijnej.


I D Z N 

5.   Zrobi zabawkę na choinkę charakterze polskim - słomki, pawie oczka,  dzbanuszki z wydmuszek.


I D Z N 

 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek