Gościnność

Poziom II

Sprawność gospodarcza

   
 

Podpis

Klucz *

1.   Przedyskutuje z zastępem w jaki sposób można zyskać nowych przyjaciół i jak utrzymywać stare znajomości.


I D Z 

2.   Zapozna się z ogólnymi zasadami towarzyskimi.


I D Z R 

3.   Wie o czym musi pamiętać:

a)   gość zostający przez noc


I D Z R 

b)   a o czym gospodyni


I D Z R 

4.   Potrafi zapoznać:

a)   swoją drużynową lub nauczycielkę z rodzicami


I D Z N R 

b)   chłopca z koleżanką


I D Z N R 

c)   nową harcerkę ze swoim zastępem


I D Z N R 

d)   potrafi stworzyć miły nastrój wokół nowo-wprowadzonej osoby.


I D Z N R 

5.      Wie jak napisać:

a)   list z podziękowaniem za prezent


I D Z R 

b)   kartkę do chorej osoby


I D Z N 

c)   umie poprawnie adresować kopertę


I D Z N 

6.   Zainstenizuje dobre maniery przy telefonie.


I D Z 

7.      Nakryje do stołu.

a)   objaśni jak należy zachować się w czasie posiłku

i)   w domu

ii)  w gościnie


I D Z R 

8.      Wie jaki prezent będzie odpowiedni

a)   dla bliskiej rodziny

b)   a jaki dla osoby, z której jest w bardziej formalnych stosunkach.


I D Z R 

9.      Urządzi herbatkę dla rodziców lub dla zaproszonej drużyny.


I D Z R 

Uwagi / Notatki:

 

 
Podpis Harcerki Podpis Instruktorki Data Przyznania

 

* Klucz podpisów:  Poszczególne punkty mogą podpisywać następujace osoby

I = instruktorka, D =drużynowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), Z = zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa), N = nauczycielka/nauczyciel, R = rodzice.

 

Rozkaz L18, Londyn 3 maj 2009

Wrócić do spisu sprawności harcerek          Wrócić do obrazków sprawności harcerek